OT OLSENSGATE BORETTSLAG

Mo i Rana sentrum, O. T. Olsensgate

Totalentreprise

263 mill.

April 2016 – mai 2018

14 000 m2

Leilighets-, nærings- og parkeringsareal.

CAMPUS HELGELAND

Rana Kommune

Mo i Rana sentrum

Hovedentreprise

92 mill

Januar 2012 - juni 2013

Nybygg 5 000m2 - Ombygging 8 000m2

Rana Kommune etablerte Campus Helgeland i Mo i Rana for samlokalisering av studier fra Polarsirkelen videregående skole, Høyskolen i Nesna, Høyskolen i Bodø samt Universitetet i Tromsø. Prosjektet omhandlet omfattende riving og ombygging av eksisterende to bygg, parkeringshuset ved STAKO-bygget fjernes helt. Parallelt pågikk rigging og peling til nytt bygg. De to eksisterende bygg ble totalrenovert samt at det ble ført opp nytt bygg på dagens parkeringshustomt.

POLITIHUSET I MO I RANA

Skanska Norge AS

Hovedentreprise

ca 15.2 mill

Januar 2006 – desember 2006

ca 3000m2

Nytt politihus. Kontrakt omfatter betongarbeider, stålarbeider, hulldekker, tømrerarbeider, snekkerarbeider, innredning (systemvegger og himlinger) og brannisolering.

HAVMANNEN BORETTSLAG

Slr Holding AS

Mo i Rana sentrum

Totalentreprise

113 mill.

ca. 5000 m2

2 leilighetsbygg i 5 etasjer.

KIRKEAKSEN

Totalentreprise for alle byggfag

Iliaden Eiendom AS

24.4 mill.

Mai 2008 – april 2009

500 m2

Boligblokk i 5 etasjer oppført med bærende betongelementer. Egen utførelse innen betong-, mur- og tømrer- og innredningsarbeid.

LELAND BARNEHAGE

Leirfjord kommune

Leland, Leirfjord

Hovedentreprise

20 mill.

Juni 2017 – feb 2018

1100 m2

Ny- og ombygging.

OMBYGGING TIL KONTOR OG CARPORT-ANLEGG

Ranheim Eiendom AS

Mo i Rana sentrum

ca 20 mill.

2020-2021

OMSORGSBOLIGER, 3 BYGG

Lurøy kommune

Lurøy

Totalentreprise

Ca. 75 mill.

STUDENTHYBLER

Studentsamskipnaden

Mo i Rana sentrum

Totalentreprise

ca 50 mill.

2019-2020

BODØSJØEN BORETTSLAG, REHABILITERING

Bodøsjøen Borettslag

Bodø

Totalentreprise

15 mill.

2020