B-G ENTREPRENØR er et frittstående entreprenørselskap med solide eiere

B-G ENTREPRENØR AS tar byggeoppdrag av alle typer i hele Helgelandsområdet og nordover i Salten for private og offentlige utbyggere. Vi har hovedkontor på Mo i Rana, og en solid og erfaren stab av gode fagfolk.

Selskapets virksomhet er tuftet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kompetente medarbeidere samt høyt fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet. Vi kurser internt i HMS, sørger for at våre medarbeider er rustet til å ta ansvar for egen sikkerhet og ha godt personlig utstyr. Vi har fokus på SJA - (sikker jobb analyse) og utfører avviksregistrering. Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. For deg som byggherre betyr dette at vi leverer på tid, kost og kvalitet.

B-G Entreprenør har ca 100 ansatte og har bred og god kompetanse innenfor


  • Prosjektutvikling
  • Nybygg
  • Kalkyle
  • Anlegg
  • Rehabilitering
  • Tømrer- og betongarbeider
  • Malingsarbeider

I tillegg til store byggeoppdrag har vi også en kompetent og fleksibel service avdeling på Mo i Rana som tar mindre oppdrag på kort varsel.