B-G Entreprenør er det utførende selskapet innenfor bygg og anlegg i Bolt Group.

B-G ENTREPRENØR AS er det største utførende entreprenør selskapet i Bolt Group. Vi tar byggeoppdrag av alle typer i hele Helgelands området og nordover i Salten for private og offentlige utbyggere. Vi har hovedkontor på Mo i Rana, der også Bolt Groups ledelse sitter.

Selskapets virksomhet er tuftet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kompetente medarbeidere samt høyt fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet. Vi kurser internt i HMS, sørger for at våre medarbeider er rustet til å ta ansvar for egen sikkerhet og ha godt personlig utstyr. Vi har fokus på SJA - (sikker jobb analyse) og utfører avviksregistrering. Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. For deg som byggherre betyr dette at vi leverer på tid, kost og kvalitet. Dette har Bolt gjort gjennom mange år.

B-G Entreprenør har ca 150 ansatte og har bred og god kompetanse innenfor


  • Prosjektutvikling
  • Nybygg
  • Kalkyle
  • Anlegg
  • Rehabilitering
  • Tømrer- og betong arbeider
  • Malingsarbeider

I tillegg til store byggeoppdrag har vi også service avdelinger i Mo i Rana, Sandnessjøen og på Nesna. Med disse fleksible og kompetente avdelingene tar vi også mindre oppdrag på kort varsel.