KUN DE BESTE

Erfaring har lært oss at gode underleverandører er en sentral suksessfaktor.
BOLT er til enhver tid tilknyttet et utvalg av foretrukne leverandører og samarbeidspartnere, basert på forutsigbar
leveranse, kvalitetshåndverk og god evne til lagarbeid. Bra for BOLT – og bra for kundene våre.