SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

Godkjent for ansvarsrett.

Medlem hos Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA.

-Vi har som mål at flest mulige av våre ansatte gjennomfører NESO-skolen i prosjektledelse, der dette er relevant innenfor arbeidsområdet.

Godkjent StartBANK leverandør.

Bolt er en mesterbedrift, og forplikter seg dermed til å videreføre gode håndverkstradisjoner og tilpasse seg nye krav fra myndigheter og forbrukere. En mesterbedrift skal også opptre seriøst og vise respekt for fagområdet.